COVID-19 Spelregels

Wij zijn erg blij dat wij jullie vanaf 1 juni weer mogen ontvangen! Omdat wij jullie en de gezondheid van onze medewerkers zeer belangrijk vinden, hebben wij conform de aanwijzingen van de Rijksoverheid een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk te beperken:

Vóór de reservering:

 • Bij het maken van het reservering, graag rekening houden met het volgende. Een huishouden van twee personen, of twee personen in het algemeen hoeven geen rekening te houden met 1,5 meter. Wanneer je met meer dan 2 personen komt en je geen huishouden bent, moet je 1,5 meter afstand houden. Vanaf 3 personen hanteren wij de 1,5 meter afstand, tenzij je een huishouden bent.
 • De dag voor je reservering doen wij de zogenaamde 'gezondheidscheck', bij aankomst bij het restaurant/café doen wij dat opnieuw. Neem deze check serieus om gevaar voor anderen te voorkomen! 
 • Bij corona gerelateerde gezondheidsklachten of twijfel daarover zoals koorts, verkoudheid en/of hoesten blijf dan thuis. Onze medewerkers kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.
 • Wij zullen geen specifieke tafels reserveren, omdat wij op de dag zelf pas een tafelindeling zullen maken. Deze indeling is afhankelijk van de reserveringen die gemaakt zijn en het protocol wat wij moeten volgen.


In het restaurant/café:

 • Meld je bij aankomst bij de gastvrouw/-heer. Neem vervolgens plaats op de aangewezen plek. 
 • Tussen de tafels hanteren wij een afstand van 1,5m. Ook nemen wij extra hygiënemaatregelen en waar nodig zijn er looproutes. 
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Maak gebruik van de desinfectie mogelijkheden bij binnenkomst en was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Wegens de afstandsregel hebben wij de komende periode tafels beschikbaar tot 4 personen (mocht je met meer dan 4 personen willen komen, bel of mail het restaurant/café in kwestie voor de mogelijkheden).
 • Betaal contactloos (pin of mobiel). 
 • Wanneer je een plekje op het terras hebt gereserveerd, kunnen wij in verband met beperkte beschikbaarheid geen tafel binnen garanderen in geval van slecht weer. Andersom kunnen wij ook geen tafel buiten garanderen wanneer je binnen hebt gereserveerd. Uiteraard gaan wij wel ons best doen voor je en hebben wij bij alle zaken heaters en parasols/luifels. 
 • Om zo veel mogelijk mensen kans te geven op een plekje, werken wij in shifts. Als er geen mensen na jou komen, mag je uiteraard blijven zitten. 
 • Wij vragen bij de meeste reserveringen om een aanbetaling, dit is omdat er een beperkt aantal tafels beschikbaar zijn en wij willen voorkomen dat reserveringen niet op komen dagen. 
 • Op het terras/ café/ restaurant is het verplicht plaats te nemen aan een tafel om iets te kunnen nuttigen. 
 • Na iedere shift zullen wij de tijd nemen om de tafels, stoelen en dergelijke schoon te maken, om de veiligheid van de volgende gasten te kunnen waarborgen. Houd hier rekening mee als het personeel je vriendelijk vraagt op te staan. 
   

Annuleren of te laat:

 • Indien je te laat bent en je dit niet aan ons hebt laten weten, houden we de tafel maximaal 10 minuten voor je vast. Na 10 minuten maken wij iemand anders blij met deze plek. Arriveer je toch later dan de aangegeven 10 minuten, bel ons dan even zodat we de tafel nog iets langer voor je vrij kunnen houden. Dit gaat echter wel van de totaal gereserveerde tijd af. 
 • Bij niet op komen dagen zal de aanbetaling niet teruggestort worden.
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur van tevoren, wanneer je een aanbetaling hebt gedaan wordt deze teruggestort. 

Because we believe that your health as well as the health of our employees is very important, we have taken a number of measures in accordance with the instructions of the national government to limit the spread of the corona virus as much as possible:

 

English

 

Prior to the reservation:

 • Please stay home if you are experiencing corona-related symptoms such as a fever, a cold or cough. Our employees can refuse guests if there are suspected colds and / or flu complaints.
 • We are unable to book specific tables, as we make the layout of the reservations on the day itself. This layout depends on the reservations made and the protocol we have to follow.

In the restaurant / cafe:

 • Please register at the hostess / host upon arrival and take a seat at the designated spot.
 • We have made sure to keep 1,5 meters between tables. We also take extra hygiene measures and when necessary there are specific walking routes.
 • Always follow the directions of our staff.
 • Make use of the disinfection options upon entry and wash your hands thoroughly after using the toilet.
 • Due to the distance rule we have tables available up to 4 people in the coming period (If you want to come with more than 4 people, call or email the restaurant / cafe for the possibilities).
 • Pay contactless (pin or mobile)
 • Did you book a spot for the terrace? In this case, please take into consideration that we cannot guarantee a table inside in case of bad weather. This also works the other way around; if you book a table for inside, we cannot guarantee a table outside. Of course we will do everything we can and all our restaurants are equipped with umbrellas and heaters.
 • To provide for as many people as possible, some of our restaurants/ bars work with shifts. If there is no reservation after your shift, you can or course keep your spot.
 • You are obligated to take a seat at a table - either inside or outside. It is not permitted to consume anything while standing.
 • After every shift we will thoroughly clean the table, chairs, etc. to provide a safe and clean experience for all our guests. Please note that the staff might ask you to make room in order for them to clean the table.

Being late & cancellations:

 • If you are running late and did not notify the restaurant beforehand, we will hold the table for you for a maximum of 10 minutes. After 10 minutes, we will release your table for walk-ins. Please give us a call in case you arrive late so that we can ensure your table is still available upon arrival. Please note that the end time of your shift will remain the same. 
 • If you would like to cancel your reservation, please let us know as soon as possible.