Sinterklaasavond betekent voor veel gezinnen cadeautjes, gezelligheid en snoepgoed, maar helaas is dit niet voor elk gezin zo vanzelfsprekend. Om ook deze kinderen een leuke, zorgeloze dag te geven, organiseren we een Sinterklaasfeest. 


Net als vorig jaar, organiseren we op de ochtend van 5 december een Sinterklaasfeest voor kinderen uit de buurt die het thuis niet zo breed hebben. Eerder deden we dit alleen in Oost, maar dit jaar hebben we het genoegen om ook een groep kids in West blij te maken. 

Hoogstaand bezoek!
Pacific en Café de Jeugd zijn het podium voor een pakjes middag en om 10:00 druppelen de enthousiaste kinderen en hun ouders binnen. De jasjes gaan uit en iedereen neemt plaats aan tafel, waar we samen mijtertjes gaan knutselen. De tafel ligt vol met veren, glitter stiften, stickers en andere versiersels. Het is een kleurrijk tafereel en er worden zelfs mijtertjes geknutseld voor de Pieten. Na een klein uurtje plakken en stiften, komt er hoog bezoek. De Sint komt binnnen! Het energie level stijgt van 1 naar 100 in enkele secondes en met gezonde spanning verzamelen de meisjes en jongens zich in een kring. Samen met de Pieten wordt er een Sinterklaaslied gezongen en ook de moeders doen enthousiast mee. De zak komt tevoorschijn en tot groot genoegen van de aanwezigen, worden de cadeautjes uitgedeeld. Blije gezichten vullen de ruimte. Raceauto's, lego, poppen, spellen. Echt van alles komt er onder het pakpapier vandaan. Maar geen geslaagd Sinterklaasfeest zonder kruidnoten, dus voor het hoge bezoek weer verder gaat, delen de Pieten goed gevulde zakjes snoepgoed uit, met puzzels en kleurplaten voor thuis. Voor de ouders hebben we heerlijke vegetarische gerechten gemaakt die ze na afloop mee naar huis kunnen nemen. 


Via Samen Sterk Vrouwen West en verschillende buurthuizen in Oost konden ouders zich aanmelden. 
Dit jaar ontvingen we twee groepen van 15 kinderen. Één groep in Amsterdam West en één in Oost. Omdat we elk kind een fijne Sinterklaas gunnen, streven we ernaar om volgend jaar veel meer kinderen te mogen ontvangen. Niet alleen in Oost en West, maar in heel Amsterdam. Want elk kind verdient het om kind te zijn.

Stichting Samen Sterk Vrouwen West is een organisatie voor en door vrouwen uit Amsterdam West met als doel het activeren en empoweren van kwetsbare vrouwen zodat alle vrouwen volwaardig kunnen meedoen aan de Amsterdamse en Nederlandse samenleving.

Dankzij Haymana lagen ook dit jaar de tafels weer vol met heerlijk snoepgoed.